Logo Arken Økonomitjenester AS

Lønn og HR

Riktig lønn til alle ansatte til rett tid er avgjørende for deg som arbeidsgiver.

 • Autoriserte regnskapsførere
 • Markedsledende systemer
 • Økonomisk rådgivning
 • Fleksible løsninger
 • Skybasert regnskap
 • Oppdatert kunnskap

Lønn er et krevende område med store utfordringer for mange.

For å holde seg à jour med regelverket på området kreves det at man stadig holder seg oppdatert. Vi er på kurs og får nyheter løpende for å ivareta dette behovet.

 • Lønnskjøring med lønnsslipper og utbetalingslister.
 • Utbetaling av lønn og betaling av offentlige avgifter
 • Bistå med etablering og oppdatering av obligatorisk tjenestepensjon
 • Inn og utmelding i AA-registeret
 • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Feriepengelister
 • Sykemeldinger og oppfølging
 • Inntekts- og skatteopplysninger
 • Registrering av fravær
 • Sykefraværsstatistikken
 • Andre offentlige rapporter og statistikker
 • Hjelp til foreldrepenger, skjemaer o.l.

Vi er her for deg. Ingen oppdrag er for store, ingen oppdrag er for små!

Regnskap
Regnskap

La oss sammen bidra til å øke lønnsomhet og kompetanse!

Årsregnskap
Årsregnskap

Vi utarbeider komplett årsavslutning. Rasjonelt og effektivt!

Fakturering
Fakturering

Vi fakturerer så du kan fokusere på din kjernevirksomhet!

Visma
Visma eAccounting
Tripletex
PowerOffice Go
periode_aar

Møt våre regnskapsførere i Drammen!

Arken Økonomitjenester AS er et Godkjent Regnskapsselskap og medlem av Regnskap Norge.
På vårt regnskapsbyrå i Drammen finner du høyt utdannede og kompetente regnskapsførere med lang erfaring.