Lønn og HR

Riktig lønn til alle ansatte til rett tid er avgjørende for deg som arbeidsgiver.

Lønn er et krevende område med store utfordring for mange.

For å holde seg à jour med regelverket på området, kreves stadig oppdatering.

Vi er på kurs og får nyheter løpende for å ivareta dette behovet.

 • Lønnskjøring med lønnsslipper og utbetalingslister.
 • Utbetaling av lønn og betaling av offentlige avgifter
 • Bistå med etablering og oppdatering av obligatorisk tjenestepensjon
 • Inn og utmelding i AA-registeret
 • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Feriepengelister
 • Sykemeldinger og oppfølging
 • Inntekts- og skatteopplysninger
 • Registrering av fravær
 • Sykefraværsstatistikken
 • Andre offentlige rapporter og statistikker
 • Hjelp til foreldrepenger, skjemaer o.l.

Vi er her for deg. Ingen oppdrag er for store, ingen oppdrag er for små!

Regnskap
Regnskap

La oss sammen bidra til å øke lønnsomhet og kompetanse!

Årsregnskap
Årsregnskap

Vi utarbeider komplett årsavslutning. Rasjonelt og effektivt!

Fakturering
Fakturering

Vi fakturerer så du kan fokusere på din kjernevirksomhet!