Årsavslutning

Vi utarbeider og ferdigstiller årsregnskap

Vi utarbeider og ferdigstiller årsregnskap med tilhørende skattemelding ved årsslutt. Skattemeldingen er grunnlaget for skatteberegningen for regnskapsåret.

I dette arbeidet er det mange vurderinger som skal gjøres, lover og regler som skal følges.

Vi har kunnskapen og det som kreves for å utføre årsavslutningen på en rasjonell og effektiv måte.

Vi utarbeider komplette årsavslutning for de fleste typer selskaper og personlige skatteytere.

  • Årsregnskap m/noter
  • Bistand med utarbeidelse av årsberetning
  • Skattemelding inntekt med vedlegg
  • Skatteberegning
  • Kontantstrømoppstilling
  • Avskrivninger, driftsmiddelkartotek
  • Aksjonærregisteroppgave
  • Bistand ved utarbeidelse av generalforsamlingsprotokoller

Alle rapporter sendes elektronisk.
Årsregnskap og skattemeldingskjemaer leveres elektronisk via Altinn.

Vi er her for deg. Ingen oppdrag er for store, ingen oppdrag er for små!

Regnskap
Regnskap

La oss sammen bidra til å øke lønnsomhet og kompetanse!

Fakturering
Fakturering

Vi fakturerer så du kan fokusere på din kjernevirksomhet!

Lønn og HR
Lønn og HR

Vi kan sørge for riktig lønn. Til alle ansatte. Til rett tid!