GDPR og Personvern

Forholder du deg til gjeldende regelverk?

Vi hjelper din bedrift med å få etablert rutiner og kontroll på personopplysninger som kan og skal behandles etter gjeldende lovgivning.

Alle som behandler noen form for kundeinformasjon må forholde seg til gjeldende regelverk.

Det er strenge regler om hvilke data som kan oppbevares, og hvorfor, samt regler om sletting og dokumentasjon.

Ved å gå igjennom behov, sette opp rutiner og dokumentere hva og hvorfor hjelper vi deg å oppfylle vilkårene i den nye personopplysningslovgivningen.

Regelverket består av nasjonale regler og EUs personvernforordning. Overtredelse ilegges til dels store overtredelsesgebyr, så det er viktig å ha GDPR i orden i egen bedrift.

Vi er her for deg. Ingen oppdrag er for store, ingen oppdrag er for små!